Sample menu:

Mellanlagring i Stockholm


Mellanlagring är ett uttryck som används i flyttbranchen när man behöver magasinera eller lagra bohaget kort tid, vanligtvis mellan bostadsbyte där frånträdet på den bostad man flyttar från ligger före tillträdet på den bostad man flyttar till.
Det förekommer även vid renoveringar där bostaden eller kontoret behöver evakueras under renovering, bohaget eller godset återförs sedan när renoverings arbetet är slutfört.

Behöver du flytta ut innan du kan flytta in ?


Lugn, vi hjälper dig !
Hos oss kan du få både hjälp med flytten och magasinera, mellanlagra från några dagar till flera år, (så länge du vill).Kontakta oss så hjälper vi dig med mellanlagring.